Suomalaisyritykset saivat puhtaat paperit kenkien kromipitoisuuksien mittauksessa

Change your shoes -kampanja testasi suomalaisten ja eurooppalaisten nahkajalkineiden kromi(VI)-pitoisuuksia varmistuakseen, noudatetaanko Euroopan unionin alueella kuusiarvoista kromia koskevaa määräystä.  Pistokokeessa yhdestäkään jalkineparista ei löydetty raja-arvon ylittävää määrää kromi(VI):tta. 

Kromi(VI) on myrkyllinen, allergisoiva ja syöpää aiheuttava aine, jota saattaa muodostua nahan käsittelyprosessissa. Oireiden vaarallisuus riippuu altistumisesta. Kuluttajalle kuusiarvoinen kromi voi aiheuttaa iho-oireita. Työntekijöille nahka- ja kenkätehtaissa jatkuva altistuminen saattaa olla huomattavasti vaarallisempaa.  Euroopan unioni on kieltänyt nahkatuotteet, jotka sisältävät kuusiarvoista kromia yli tietyn raja-arvon (3mg/kg). 
 

Lue lisää...

Selvitys: Intian kenkätehtaiden työntekijöiden oikeuksia loukataan

Uuden selvityksen mukaan työoikeuksien loukkaukset, kuten elämiseen riittämättömät palkat ja työsuojelun puutteet ovat yleisiä Intian kenkä- ja nahkatuotannossa. Suomeen tulee Intiasta kenkiä lähes 500 000 paria vuodessa. Selvityksen on tehnyt Change your shoes -hanke.

Intia on maailman toiseksi suurin kenkien tuottaja. Vuonna 2015 Intiassa tuotettiin 2,2 miljardia paria kenkiä.

Heidän saappaissaan -selvityksen mukaan eurooppalaisille brändeille kenkiä valmistavat työntekijät kohtaavat työssään syrjintää sukupuolen perusteella, jäävät sosiaaliturvan ja työterveyshuollon ulkopuolelle eikä ammatillinen järjestäytyminen ole yleistä. Työolot ovat kuluttavat. Työntekijät sairastuvat kroonisiin tauteihin, ja voivat joutua itse maksamaan hoitonsa ja sairauslomansa.

Haastateltujen työntekijöiden tulot jäivät kauas elämiseen riittävästä palkasta, joka Intiassa olisi 251 euroa kuukaudessa. Työntekijät saivat 20–164 euroa palkkaa kuukaudessa. Ylitöistä ei yleensä makseta lisiä.

Lue lisää...

Suomalaisilla kenkäyrityksillä vielä tehtävää ihmisoikeuksien kunnioittamisessa

Uuden selvityksen mukaan suomalaiset ja eurooppalaiset kenkäyritykset eivät tee tarpeeksi kunnioittaakseen ihmisoikeuksia tuotantoketjuissaan. Suurin osa yrityksistä ei varmista elämiseen riittäviä palkkoja tai raaka-aineiden tuotannon vastuullisuutta tuotantoketjuissaan. Selvityksen on tehnyt Change your shoes -hanke ja Eettisen kaupan puolesta ry.

Vastuullisia kenkiä? Ihmisoikeudet suomalaisten ja eurooppalaisten jalkineyritysten tuotantoketjuissa -selvityksessä arvioitiin yritysten toimia ihmisoikeusloukkausten riskien vähentämiseksi. Suomalaisista yrityksistä mukana ovat Kesko, Reima, S-ryhmä ja Sievi. Eurooppalaisista yrityksistä mukana ovat muun muassa ECCO, Clarks, Adidas ja El Naturalista. Selvitys perustuu yritysten omiin vastauksiin. Kaikki neljä tutkittua suomalaisyritystä vastasivat kyselyyn, eurooppalaisista yrityksistä vain noin puolet.

Selvityksen mukaan suomalaisyrityksistä parhaiten ihmisoikeusvastuutaan toteuttaa Sievi ja toiseksi parhaiten Kesko. Eurooppalaisista brändeistä parhaiten pärjäsivät Adidas, Euro Sko ja El Naturalista. Huonoiten vastuutaan toteuttavat luksusmerkki Prada ja Gabor.

”Kotimaiset yritykset olivat yhtä lukuunottamatta kansainvälistä keskitasoa. Ainoastaan Suomessa valmistava Sievi sai paremman arvosanan”, kertoo selvityksen kirjoittaja Outi Moilala.

Lue lisää...

Selvitys: Työntekijöiden oikeuksien loukkaukset arkipäivää Kiinan kenkäteollisuudessa

Uuden selvityksen mukaan työntekijöiden oikeuksien loukkaukset, kuten alhaiset palkat ja pakotettu ylityö ovat yhä arkipäivää Kiinan kenkäteollisuudessa.

Kiinan Guangdongin maakunnassa sijaitsevissa kolmessa kenkätehtaassa tehdyn selvityksen perusteella tehtaat ovat syyllistyneet toistuvasti työoikeusloukkauksiin ja työntekijöiden pelotteluun. Selvitykseen haastateltiin työntekijöitä tehtaissa, jotka toimittavat kenkiä eurooppalaisille tuotemerkeille, kuten Adidakselle, Clarksille ja Eccolle.

“Työntekijöiden tulot jäävät kauas elämiseen riittävästä palkasta ja ylityöhön pakottaminen on yleistä. Lisäksi tehtaat jättävät usein lakisääteiset sosiaaliturvamaksut maksamatta ja välttämättömät työturvallisuusjärjestelyt tekemättä. Tilannetta pahentaa se, että hallitus tukahduttaa työoikeustaistelut väkivaltaisesti”, listaa Anton Pieper, yksi raportin kirjoittajista.

Kiina on maailman johtava kenkien tuottajamaa, jossa tuotettiin vuonna 2014 yli 15,7 miljardia kenkäparia. Suurin osa Kiinassa tuotetuista kengistä menee vientiin. Suomeenkin tuoduista kengistä hieman yli puolet tulee Kiinasta (11 miljoonaa paria).

Lue lisää...

Eurooppalaiset kuluttajat vaativat päättäjiltä läpinäkyvyyttä nahka- ja kenkätuotantoon

On lähes mahdotonta saada tietoa ostamiensa kenkien alkuperästä. Suomalaiset vaativat yhdessä muiden EU-kansalaisten kanssa avoimuutta tuotantoketjuihin ja sääntelyä työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi. Kuvassa Change your shoesin edustajia Euroopan parlamentin ulkopuolella

EU-kansalaisten yhteinen vetoomus globaalin kenkäteollisuuden työolojen parantamiseksi toimitettiin 6.4. eri maiden europarlamentaarikoille Brysselissä. Vetoomuksessa vaaditaan läpinäkyvyyttä kenkien ja nahkatuotteiden tuotantoketjuihin ja helppoa tiedonsaantia kenkien tuotanto-olosuhteista kuluttajille. Yli 16 000 EU-kansalaista marssi virtuaalisesti Brysseliin keräämällä yhteensä yli 63 miljoonaa askelta mobiiliaskelmittarilla. Suomalaiset marssivat Change your shoes -sovelluksella yhteensä yli 700 000 askelta avoimuuden puolesta!

Europarlamentaarikoille luovutettiin myös vaatimuksia, joita on kerätty kansalaiskeskusteluissa ympäri Eurooppaa. Suomessa vaatimuksia kerättiin Eetin 15-vuotisjuhlaseminaarissa.  Vaatimuksiin kuuluu muun muassa tiukkojen vastuullisuuskriteerien asettaminen EU-alueelle tuotaville tuotteille ja vastuullisuusmerkin luominen.

Lue lisää...

Kambodžan vaatetyöntekijät ahtaalla

Kambodžassa vaatetyöntekijät ovat brändien lupauksista ja minimipalkan hienoisesta nostosta huolimatta ahtaalla. Kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä Clean Clothes -kampanja vaatii yhdessä Kambodžan ammattiliittojen ja työntekijöiden kanssa elämiseen riittävää palkkaa vaatetyöntekijöille.

Kambodžan vaateteollisuudelle työskentelee lähes 700 000 työntekijää. Vaatetuotannossa on monia epäkohtia, muun muassa pakotettua ylityötä, lapsityövoiman käyttöä ja rajoitettua järjestäytymisoikeutta. Tehtaissa on ollut myös massapyörtymisiä. On arvioitu, että vuonna 2014 yli 1800 työntekijää on pyörtynyt 24 eri tehtaassa. Pyörtymisten on arvioitu johtuvan kovista tuotantotavoitteista sekä pienistä palkoista, jotka johtavat aliravitsemukseen ja pitkiin työtunteihin. Kambodžan vaatetyöntekijät ovat protestoineet pieniä palkkoja vastaan tammikuussa 2014. Tällöin poliisi ja armeija tukahduttivat väkivaltaisesti mielenosoitukset. Viisi kuoli ja monia loukkaantui.

Kansainvälinen Clean Clothes -kampanja vaatii yhdessä kambodžalaisten ammattiliittojen kanssa, että brändit, kuten H&M, GAP ja Levi's neuvottelevat liittojen kanssa taatakseen tuotteidensa tekijöille elämiseen riittävät palkat ja järjestäytymisoikeudet.

Lue lisää...

H&M pahasti myöhässä turvallissuuskorjausten varmistamisessa Bangladeshissa

Uusi raportti paljastaa, että H&M on pahasti aikataulusta perässä kriittisten turvallisuuskorjauksien varmistamisessa H&M:n vaatteita tekevillä tehtailla Bangladeshissa.

H&M on allekirjoittanut Bangladeshin palo- ja turvallisuussopimuksen (Accord). Sopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat työolojen parantamiseen tuotannossaan. Olennainen osa sopimusta on lupaus varmistaa, että tehtaiden turvallisuuspuutteet korjataan.

Raportin mukaan H&M:n keskeisillä alihankkijoilla ei ole tehty tärkeitä korjauksia aikataulun mukaisesti. Myöhässä olevia korjauksia ovat muun muassa palo-ovien asennnus ja lukittavien ovien poisto hätäuloskäynneistä. Nämä korjaukset ovat kriittisiä turvalliselle poistumiselle hätätilanteessa.

Lue lisää täällä.

Kysely: Suomalaiset valmiita maksamaan enemmän eettisistä kengistä

Uuden kyselytutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan enemmän eettisistä kengistä. Kyselyn julkaisee Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti).

Kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että EU:n pitäisi asettaa sen alueelle tuotaville tuotteille säädöksiä, jotka suojaavat tuotteita tehneiden työntekijöiden oikeuksia. Lisäksi 78 prosenttia olisi valmis maksamaan vähintään 5 prosenttia lisää eettisesti tuotetuista kengistä.

— Yhtä lenkkitossua kokoaa kymmeniä työntekijöitä, jotka saavat esimerkiksi 120 euron kuluttajahinnasta yhteensä vain 2,50 euroa. Heidän palkkansa nostaminen elämiseen riittävälle tasolle ei merkittävästi nostaisi kuluttajahintoja Suomessa, sanoo Eetin kampanjakoordinaattori Anna Härri.

Lue lisää...

EU kielsi haitalliset nahkatuotteet

EU otti merkittävän askeleen toukokuussa 2015 eurooppalaisten kuluttajien suojelemiseksi haitallisilta tuotteilta kieltäessään nahkatuotteet, joiden kromipitoisuus ylittää uudet rajoitukset. Järjestöt huomauttavat, että säädös ei kuitenkaan suojele nahka- ja kenkätehtaiden työntekijöitä.

Uusi Euroopan laajuinen kampanja Change your Shoes -kampanja pyrkii kohentamaan työ- ja ympäristöolosuhteita kenkä- ja nahkateollisuudessa. Lisäksi kampanjalla halutaan lisätä läpinäkyvyyttä kuluttajien ostamista tuotteista.

— On hälyyttävää, että nahkakenkiä kuluttavat eurooppalaiset saattavat itse asiassa vahingoittaa omaa terveyttään. Puutteellisen työturvallisuuden vuoksi nahka- ja kenkätehtaiden työntekijät  ovat kuitenkin vielä suuremmassa vaarassa matalapalkkaisissa maissa, kuten Intiassa ja Bangladeshissa. He ovat jatkuvassa kosketuksessa saastuneen nahan kanssa, Anna Härri Eettisen kaupan puolesta ry:stä (Eetti) kertoo.

Lue lisää...

Vihdoinkin korvaus Rana Plazan uhreille

Yli kaksi vuotta tuhoisan Rana Plazan tehdasromahduksen jälkeen uhrit ja heidän perheensä ovat saamassa korvauksen onnettomuudesta.

Yli 1100 kuolonuhria vaatineen bangladeshilaisen vaatetehtaan romahduksen jälkeen Kansainvälinen työjärjestö (ILO) perusti loukkaantuneille ja kuolleiden omaisille korvausrahaston. Myös yksityishenkilöt pystyivät osallistumaan, mutta panosta odotettiin erityisesti Rana Plazan tehtaissa tuottaneilta brändeiltä.

Kuluttajat ja kansalaiset ympäri maailman ovat viimeiset kaksi vuotta kampanjoineet 30 miljoonan dollarin korvaussumman täyttymisen puolesta. Korvaussumman täyttyminen on osoitus kansainvälisen kampanjoinnin ja kansalaisaktiivisuuden mahdollisuuksista muuttaa maailmaa.

Lue lisää...

Eetti: Suomalaisilla vaateyrityksillä vielä tehtävää ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi

Eettisen kaupan puolesta ry:n (Eetti) selvityksen mukaan suomalaisilla vaateyrityksillä on parannettavaa yhteiskuntavastuutyössään. Kaikki tutkitut yritykset hankkivat osan tuotteistaan ihmisoikeusloukkauksille alttiista, niin sanotuista riskimaista. Silti yksikään yritys ei ole sitoutunut maksamaan elämiseen riittävää palkkaa vaatetyöläisille.

Vastuullisia vaatteita? Ihmisoikeudet suomalaisten vaateyritysten tuotannossa -selvityksessä tutkitut yritykset ovat Kesko, L-Fashion Group, Marimekko, Nanso Group, Reima, SOK, Stockmann, Texmoda Fashion Group ja Veljekset Halonen. Selvitys perustuu yritysten omiin vastauksiin ja antaa pisteitä yrityksille. Parhaiten pärjäsi Stockmann, joka omistaa myös Seppälän ja Lindexin, ja on muun muassa julkistanut listan käyttämistään tehtaista. Eniten petrattavaa on L-Fashion Groupilla, Texmoda Fashion Groupilla ja Veljekset Halosella.

Lue lisää...

Raportti paljastaa suurille muotiketjuille tuottavien itäeurooppalaisten sekä turkkilaisten vaatetyöntekijöiden kurjat työolot ja köyhyyspalkat

”Kokoon kursitut palkat – köyhyyspalkkoja vaatetyöntekijöille Itä-Euroopassa ja Turkissa” pohjautuu kattavaan tutkimukseen, jossa haastateltiin yli 300 vaatetyöntekijää kymmenessä maassa Itä-Euroopan alueella ja Turkissa. Alue on merkittävä vaateteollisuudelle, sillä noin puolet EU:hun tuotavista vaatteista tuotetaan maantieteellisellä Euroopan alueella.

Raportin mukaan Itä-Euroopan maat toimivat halvan työvoiman takapihoina länsieurooppalaisille vaatebrändeille- ja jälleenmyyjille. Huolimatta vaatetuotannon pitkästä historiasta ja alueen osaavasta työvoimasta, lähes kaikille vaatteita tekeville maksettiin tutkijoiden mukaan köyhyysrajan alittavaa palkkaa, ja monet joutuivat ottamaan toisen työn selviytyäkseen.

Kyseiset työntekijät tekivät vaatteita yrityksille kuten Hugo Boss, Adidas, Zara, H&M ja Benetton. Kansalliset minimipalkat ovat alueella vain 14–36 % elämiseen riittävästä palkasta. Alimmat palkat suhteessa elämiseen riittävään palkkaan löytyvät Bulgariasta, Ukrainasta ja Makedoniasta, ja ylin Kroatiasta.

– Tutkimuksemme osoittaa, että vaatetyöntekijät tekevät Euroopassakin pitkää päivää, eivätkä silti pysty elättämään itseään. Monimutkaisia tuotantoketjuja ei voi käyttää tekosyynä ihmisten perusoikeuksien rikkomiselle. Kun Zaran ja H&M:n kaltaisten brändien voitot jatkavat kriisistä huolimatta kasvuaan, työolosuhteet vaatteita tuottavissa maissa ovat laskeneet etenkin vuosien 2008–9 aikana, sanoo Christina Luginbuhl, yksi raportin kirjoittajista.

Lue lisää...