Palkat

Kartta näyttää miten Aasian tuotantomaiden minimipalkat jäävät kauaksi elämiseen riittävistä palkoista. Kuva: Clean Clothes Campaign

Palkat

Yksi suurimmista ongelmista kenkätuotannossa on, että monissa tuotantomaissa työntekijöiden palkat eivät riitä elämiseen, vaikka he saisivatkin laissa määritellyn minimipalkan. Esimerkiksi Kiinassa minimipalkka on keskimääräisesti vain noin puolet kunnolliseen elämään riittävästä palkasta ja Bangladeshissa vain viidennes.

Laskelmien mukaan Indonesiassa tuotetusta 120 euron arvoisesta kengästä työntekijät saavat vain pienen osan, noin 2,5 euroa eli vähän yli 2 % kokonaishinnasta. Suurin osa kengän arvosta menee brändiyritykselle ja jälleenmyyjälle.

Kotityö

Kenkäteollisuudessa joidenkin työosuuksien teettäminen alihankinnan alihankintana ja erityisesti kotityönä epävirallisella sektorilla on tavallista. Kotityötä tekevät tavallisesti naiset, usein samanaikaiseti kun he hoitavat perheenjäseniään. Koti- ja muu epävirallinen työ on usein keino säästää kuluja; palkat ovat hyvin alhaisia, työnantajalle ei tule sosiaaliturvamaksuja ja ylipäänsä muut välilliset kulut ovat matalampia, sillä kotityöntekijät maksavat omat vuokransa, sähkönsä, koneensa yms. Kotityöntekijöillä ei ole takuita työpaikastaan, sillä virallisia työsopimuksia ei yleensä ole ja työt määräytyvät tilausten paljouden perusteella.

Alhaiset palkat ovat yksi syy lapsityövoiman esiintymiseen. Kotityössä ommeltujen osien määrä voi kasvaa paljonkin jos lapset osallistuvat töihin.
 

Intiassa:

  • Palkat ovat noin 1,2 eurosta 1,85 euroon päivässä epävirallisella sektorilla
  • Yhdestä ommellusta kengänpäällisestä saa noin 0,14 euroa
  • Työntekijät epävirallisella sektorilla eivät siis usein saa edes minimipalkkaa, joka on Intiassa hieman yli 50 euroa
  • Elämiseen riittävän palkan on arvioitu olevan noin 200 euroa kuussa

 

Kuva: SÜDWIND / Regina Webhofer & Christina Schröder

Naga Bai*, 65 vuotias kotityössä oleva ompelija Intiasta. Yli 20 vuotta Naga Bai on ommellut kenkiä kotonaan. Hän tienaa vain 14 senttiä jokaisesta ompelemastaan kengästä. Hän pystyy ompelemaan korkeintaan 10 paria päivässä, joten hänen päiväpalkkansa on vain 1,4 euroa. Koska hän tekee työtä kotonaan, Naga Bai ei saa mitään etuuksia, kuten terveydenhuoltoa tai eläkettä.

*Nimi on muutettu hänen turvallisuutensa vuoksi.

Tämä nettisivu on tuotettu Euroopan unionin taloudellisella tuella. Nettisivun sisältö on yksinomaan Change your shoes -kampanjan kumppanijärjestöjen vastuulla, eikä sitä voida missään tilanteessa pitää Euroopan unionin asemaa kuvastavana.