Change Your Shoes -hanke

Change Your Shoes -hanke

Change your shoes on eurooppalainen hanke, joka edistää eettistä, kestävää ja läpinäkyvää kenkien ja nahan tuotantoa. Hankkeessa on 15 eurooppalaista ja 3 aasialaista partnerijärjestöä. Lisäksi teemme yhteistyötä lukuisten muiden ammattiliittojen ja järjestöjen kanssa.

Aktivoimme kuluttajia ja kansalaisia vaatimaan parempia työoloja kenkiemme tekijöille. Teemme tutkimusta työoloista sekä ympäristöhaasteista nahka- ja kenkätuotannossa. Tutkimukseen perustuen käymme dialogia EU kansalaisten, päättäjien ja kenkäbrändien kanssa kenkien kestävää tuotantoa edistääksemme. Teemme myös yhteistyötä ammattiliittojen kanssa edistääksemme työntekijöiden oikeuksia tuotantomaissa.

Uskomme, että

  • Työntekijöillä kenkien tuotantoketjussa on oikeus elämiseen riittävään palkkaan
  • Työntekijöillä kenkien tuotantoketjussa on oikeus turvallisiin työoloihin
  • Kuluttajilla on oikeus turvallisiin tuotteisiin ja läpinäkyvyyteen kenkiensä tuotannossa

Change your shoes -hanketta toteuttaa Suomessa Eettisen kaupan puolesta ry yhteistyössä Puhtaat vaatteet -verkoston ja Maan ystävien kanssa.

Kenkäasioissa voit ottaa yhteyttä Eetin kampanjakoordinaattori Anna Härriin: anna.harri at eetti.fi, 044 595 0094

Change your shoes -nettisivu on tuotettu Euroopan Unionin tuella. Nettisivun sisältö on täysin Eettisen kaupan puolesta ry:n vastuulla, eikä minkään sen osan voida katsoa heijastavan EU:n mielipidettä.