Eettiset yhteistyöverkostot

Yrityksille on tarjolla erilaisia tapoja työskennellä sosiaalisen vastuun hyväksi. Yksi tapa on liittyä jäseneksi ns. eettiseen yhteistyöverkostoon. Puhtaat vaatteet suosittelee tällaisen verkoston jäsenyyttä, koska yrityksillä on usein tarve vaihtaa kokemuksia ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa kehittääkseen uusia ja tehokkaampia tapoja parantaa tuotanto-oloja.

Eettisellä yhteistyöverkostolla Puhtaat vaatteet -kampanja tarkoittaa yhteistyöelintä, jossa on mukana jäseniä yrityksistä, ammattiliitoista ja kansalaisjärjestöistä. Päättävissä asemissa on siis muitakin osapuolia kuin yrityksen edustajia. Suomessa tällaisia verkostoja ei valitettavasti vielä juuri ole. Suomalaisyritykset voivat kuitenkin liittyä jäseniksi eurooppalaisiin verkostoihin.

Eettisillä yhteistyöverkostoilla voi olla erilaisia tavoitteita. Esimerkiksi Social Accountability 8000 (SA8000) voi sertifioida tavarantoimittajien tehtaita. Ethical Trade Initiative (ETI) ja norjalainen Initiativ för etisk handel toimivat foorumeina, joiden jäsenet vaihtavat kokemuksia ja tietoja.

Liittyminen jäseneksi eettiseen yhteistyöverkostoon on ensimmäinen askel. Toinen, ja Puhtaat vaatteet -kampanjan mielestä se tärkeämpi, on verkoston suositusten toimeenpano.

Yhteistyöverkostojen omia nettisivuja:

SA8000
ETI
Initiativ för etisk handel – Norge
Fair Wear Foundation