Bangladeshin tehdaspalo: suuret kauppaketjut syyllistyneet laiminlyönteihin

26.11.2012

Puhtaat vaatteet -verkosto sekä ammattiliitot ja työntekijöiden oikeuksia ajavat järjestöt Bangladeshissa ja ympäri maailmaa vaativat kansainvälisiltä kauppaketjuilta välittömiä toimia viikonloppuna Dhakassa Bangladeshissa tapahtuneen tekstiilitehtaan tulipalon vuoksi. Palossa kuoli toistasataa tehtaan työntekijää ja se oli Bangladeshin historian tuhoisin tehdaspalo.

Surmansa saaneet ja palossa loukkaantuneet työntekijät valmistivat Tazreen Fashions -nimisessä tehtaassa vaatteita useille kansainvälisille tuotemerkeille. Tehtaan verkkosivujen mukaan siellä tehtiin vaatteita mm. hollantilaiselle C&A-ketjulle, ranskalaiselle Carrefour-ketjulle, kanadalaiselle KIK-ketjulle ja yhdysvaltalaiselle Walmart-ketjulle. Puhtaat vaatteet -verkoston mukaan kansainväliset kauppaketjut ovat toistuvasti jättäneet puuttumatta turvallisuusepäkohtiin, jotka ovat nousseet esille aikaisempien tulipalojen yhteydessä. Laiminlyöntien takia kauppaketjut ovat nyt omalta osaltaan vastuussa Dhakan traagisista tapahtumista.

Alustavien raporttien mukaan tulipalon syynä oli oikosulku. Erilaiset sähköviat aiheuttavat suurimman osan bangladeshilaisten tehtaiden tulipaloista.

”Kansainväliset kauppaketjut ovat tienneet jo vuosia, että heidän käyttämänsä tehtaat ovat todellisia kuolemanloukkuja. Silti ne eivät ole ryhtyneet minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Mielestämme tätä voi pitää tahallisena laiminlyöntinä”, sanoo kansainvälisen Clean Clothes -kampanjan Ineke Zeldenrust.

Puhtaat vaatteet -verkosto ja sen bangladeshilaiset yhteistyökumppanit vaativat riippumatonta ja avointa tutkimusta tulipalon syistä sekä konkreettisia toimenpiteitä kaikilta osapuolilta vastaavien tragedioiden estämiseksi. Lisäksi verkosto vaatii, että tehdaspalon uhreille ja heidän omaisilleen maksetaan asianmukaiset korvaukset täysimääräisesti.

Puhtaat vaatteet -verkosto on kehittänyt yhdessä paikallisten ja maailmanlaajuisten ammattiliittojen ja työntekijöiden oikeuksia ajavien järjestöjen kanssa koko tekstiilisektorin kattavan toimintaohjelman, joka sisältää seuraavat osa-alueet:

  • ohjeet riippumattomien ja avoimien tehdastarkastusten tekemiseen,
  • kauppaketjuille vaatteita valmistavien tehtaiden pakollisen peruskorjauksen,
  • perusteellisen katsauksen voimassaolevaan lainsäädäntöön ja turvallisuusmääräyksiin,
  • sitoutumisen hintatasoon, jolla voidaan kattaa ohjelman vaatimat kulut, sekä
  • ammattiliitoille mahdollisuuden osallistua suoraan työntekijöiden turvallisuuskoulutukseen.

Verkosto vaatii kansainvälisiä kauppaketjuja liittymään toimintaohjelmaan välittömästi.

Myös Bangladeshin hallituksen ja työnantajan edustajien edellytetään kantavan vastuunsa tapahtuneesta. Hallituksen on pikaisesti toteutettava perusteellinen tutkinta tulipalon syistä ja asetettava laiminlyönneistä vastanneet tahot syytteeseen. Lisäksi hallituksen on toimeenpantava koko maan kattava selvitys, jossa varmistetaan sekä käytössä olevien tehdasrakennusten sopivuus tekstiilitehtaiksi että niiden sähkökytkentöjen turvallisuus. Kaikkien tehtaanomistajien on välittömästi tarkistettava tehtaidensa turvallisuusohjeet ja -toimenpiteet sekä tehdasrakennusten sähkökytkennät, ja ryhdyttävä kouluttamaan työntekijöitä turvallisuusasioissa yhdessä ammattiliittojen kanssa.

Kansainvälinen Clean Clothes -kampanja jatkaa paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa tapahtumien tutkimista Bangladeshissa. Tarkoituksena on selvittää tuhoisan tehdaspalon syyt ja tapahtumien kulku perusteellisesti ja auttaa tragedian uhreja saamaan oikeudenmukaiset korvaukset.