Kuluttajat voittivat Lidliä vastaan nostetun kanteen Saksassa

10.5.2010

Lidl joutui vetämään takaisin väitteensä reiluista työoloista.

Kuluttajien ja työntekijöiden etujärjestöt saivat historiallisen voiton, kun saksalainen kauppaketju Lidl kumosi viimein harhaanjohtavat väitteet, joiden mukaan Lidlin tuotteet valmistetaan inhimillisissä työoloissa. Lidl taipui sopimukseen sen jälkeen, kun saksalainen kuluttajavirasto Consumer Agency Hamburg nosti kanteen yritystä vastaan syyttäen sitä virheellisestä mainonnasta.

Kanteelle antoivat tukensa myös kansainvälinen Puhtaat vaatteet -kampanja sekä perus- ja ihmisoikeuksia käsittelevä eurooppalainen keskus ECCHR. Keskuksen teettämän tutkimuksen avulla pystyttiin todistamaan, että Lidlin vaatteita valmistetaan epäinhimillisissä olosuhteissa Bangladeshissa.

Lidl ehdotti tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua huhtikuun 14. päivä, vaikka kauppaketju oli aiemmin kieltäytynyt korjaamasta väitteitä. Ratkaisu velvoittaa Lidliä luopumaan mainonnasta, jonka mukaan tuotteet valmistetaan oikeudenmukaisissa työoloissa. Lisäksi Lidl ei voi enää viitata mainoksissaan Business Social Compliance Initiative -aloitteeseen, joka on eurooppalaisten kauppaketjujen oma malli tavarantoimittajien työolojen parantamiseksi.

Riita sai alkunsa yrityksen harjoittamasta mainonnasta. Lidl väitti tukevansa oikeudenmukaisten työolojen edistämistä ja käyttävänsä vain sosiaalisesti vastuullisia tavarantoimittajia ja tuottajia vaatteiden ja tavaroiden osalta. Lisäksi yritys kertoi vastustavansa lapsityövoimaa sekä ihmisoikeusrikkomuksia tuotantolaitoksissaan.

Lidlin vaatteita valmistavat työntekijät kertoivat tutkimuksessa kammottavista työoloista, joihin sisältyy mm. naistyöntekijöiden syrjintä, puutteet ylityökorvauksissa, ay-toiminnan vastustaminen sekä palkan laskeminen rankaisutoimenpiteenä. Nämä rikkomukset ovat Kansainvälisen työjärjestö ILO:n normien, BSCI-mallin ja Lidlin omien sitoumusten vastaisia.

Kansainvälinen Puhtaat vaatteet -kampanja pitää voittoa merkittävänä saavutuksena. Kanteen nostaneet järjestöt toivovat nyt, että Lidl panostaa vuoropuheluun arvostelijoidensa kanssa ja ryhtyy aktiivisesti parantamaan työoloja tuotantolaitoksissaan.

Lue lisää englanniksi kansainvälisen Puhtaat vaatteet -kampanjan
verkkosivuilta