Tehdasolojen valvonta

Eettiset valvontajärjestelmät, sellaisina kuin ne tällä hetkellä ovat, eivät useinkaan pysty toimimaan työkaluna tehdasolojen valvonnassa. Kansainvälisen Clean Clothes -kampanjan tutkimus "Looking for a quick fix" osoitti tämän puutteen vaatteita ja urheilukenkiä valmistavien tehtaiden osalta.

Tutkimuksessa käytiin läpi 40 tehdasta ja haastateltiin 670:tä työntekijää. Eettiset valvontajärjestelmät eivät pystyneet puuttumaan varsinkaan yhdistymisvapauden rajoituksiin sekä liiallisiin ja pakollisiin ylitöihin. Valvontajärjestelmä osoittautui liian heikoksi parantamaan myös työntekijöiden halventavaa ja diskriminoivaa kohtelua.

"Tutkijat havaitsivat, että työntekijät ja ammattiliitot joutuivat usein valvontaprosessissa marginaaliin: ne eivät ole mukana, jolloin käsitystä tehtaan arkitodellisuudesta ei saada", sanoo Clean Clothes -kampanjan Ineke Zeldenrust.

Haastatteluissa työntekijät kertoivat monista epäkohdista: tehtaan johto oli ollut läsnä, kun hankkijayrityksen edustaja oli keskustellut heidän kanssaan. Tällöin he eivät olleet uskaltaneet kertoa työpaikan ongelmista tai heitä ei ollut lainkaan päästetty yrityksen sosiaalisesta vastuusta huolehtivien vieraiden pakeille.

"Looking for a quick fix" tehtiin Bangladeshissa, Kiinassa, Keniassa, Intiassa, Indonesiassa, Marokossa, Pakistanissa ja Romaniassa tehtyjen haastattelujen pohjalta. Tutkimuksen mukaan eettiset tarkastuskäynnit ovat usein lyhyitä, pinnallisia ja huolimattomia. Suuren osan niistä tekevät globaalit yritykset, joiden henkilökunnalla voisi olla parannettavaa kokemuksessa ja pätevyydessä. Valvontakäyntien jälkeen ei useinkaan tehdä riittävää toimenpideohjelmaa. Valvontateollisuus ei myöskään ole täysin läpinäkyvää. Näiden menetelmien ja käytännön vaatimista parannuksista olisi käytävä vakavaa keskustelua.

"Tarkastajilla on aina kiire; joskus he käyttävät vain silmiään eivätkä lainkaan osallista työntekijöitä käynnin aikana… Heidän täytyisi puhua kanssamme, jotta he saisivat todellista tietoa ongelmistamme", sanoi amerikkalaisjätti Wal-Martille tuottavan kenialaisen tehtaan työntekijä.