Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi

Change your shoes -hanke on osa Kehitysyhteistyön eurooppalaista teemavuotta 2015, jonka motto on “meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme”.

Vuosi 2015 on merkittävä vuosi kehitykselle. EU on tärkeä toimija työntekijöiden oikeuksien ja eettisten ja kestävien tuotantoketjujen edistämisessä sekä kuluttajien suojelemisessa vaarallisilta tuotteilta. Vuonna 2015 eurooppalaisen teemavuoden aiheena on EU:n ulkoinen toiminta ja EU:n rooli maailmanlaajuisesti. Teemavuoden aikana esitellään eurooppalasten järjestöjen köyhyyden poistamiseksi tekemää työtä ja innostetaan useampia kansalaisia osallistumaan kehitysyhteistyöhön.

Lue lisää.

Tämä nettisivu on tuotettu Euroopan unionin taloudellisella tuella. Nettisivun sisältö on yksinomaan Change your shoes -kampanjan kumppanijärjestöjen vastuulla, eikä sitä voida missään tilanteessa pitää Euroopan unionin asemaa kuvastavana.