Työolot

Poika käsittelee nahkaa nahkatehtaasta Bangladeshissa. Kuva: GMB Akash

Nahkatehtaat eli parkitsimot

Kestämättömin osa nahantuotannosta on parkitsemisvaihe - vaihe, jossa nahkavuodasta tehdään kestävää nahkaa, jota voidaan käyttää kulutustuotteissa, kuten kengissä. Ongelmia on erityisesti kehitysmaissa.  Parkitsemisvaiheessa käytetään monia kemikaaleja ja yksi ongelmallisimmista näistä on kromi. Kaikesta nahasta 80 - 90 % parkitaan kromilla, sillä se on nopeampaa ja halvempaa kuin muut parkitsemisvaihtoehdot. Käytetty kromi(III)-yhdiste voi kuitenkin muuntua parkitsemisprosessissa ihmisille ja ympäristölle vaaralliseksi kromi(VI)-yhdisteeksi, jos tuotanto-olosuhteita ei ole kunnolla kontrolloitu.

Nahkatehtaissa monet työntekijät varsinkin kehitysmaissa joutuvat työskentelemään ilman riittäviä suojavälineitä tai -toimenpiteitä käsitellessään kemikaaleja. Tämän seurauksena työntekijät usein kärsivät monista eri sairauksista ja vammoista. Kaikki kromi(VI)-yhdisteet ovat karsinogeenisia ja voivat aiheuttaa syövän lisäksi myös iho- ja hengitystie-elinten sairauksia.

Myös muut parkitsemisessa käytetyt kemikaalit (kuten värjäys- ja liuotinaineet) saattavat olla ihmiselle vaarallisia. Ongelma on suurin kehitysmaissa, joissa suojavarusteita ei monesti käytetä ja usein puutteellinen jätehuolto aiheuttaa vaarallisten kemikaalien leviämistä ympäristöön.

Nahkatehtaissa voi esiintyä myös lapsityövoimaa ja lapset ovat näin ollen mukana vaarallisessa työssä. Lapsityövoima on yleisintä epävirallisissa nahkatehtaissa, joissa myös työturvallisuus on useimmiten huonompaa, sillä tarkastukset eivät ole yhtä yleisiä kuin virallisella sektorilla.

Parkitseminen voi myös saastuttaa ilmaa, maaperää ja vesistöjä, erityisesti kun kemikaaleja täynnä olevaa jätettä päästetään ympäristöön sitä puhdistamatta. Tästä syystä myös monet nahkatehtaiden lähistöllä asuvat ihmiset saattavat sairastua.


Kenkätehtaat

Terveysongelmat kenkätehtaisssa johtuvat usein tuotannossa käytössä olevista liimoista ja parkitsemisvaiheessa nahkaan jääneistä kemikaaleista. Myös selkä ja silmäongelmat ovat yleisiä ja työterveydenhuolto olematon.

 

Tämä nettisivu on tuotettu Euroopan unionin taloudellisella tuella. Nettisivun sisältö on yksinomaan Change your shoes -kampanjan kumppanijärjestöjen vastuulla, eikä sitä voida missään tilanteessa pitää Euroopan unionin asemaa kuvastavana.