Globaali kenkä- ja nahkatuotanto

Lähes 90 % kaikista maailman kengistä tehdään Aasiassa, jossa Kiina on suurin tuottaja, tuottaen lähes kaksi kolmasosaa kaikista maailmassa myydyistä kengistä. Seuraavaksi eniten tuotetaan Intiassa, Brasiliassa ja Vietnamissa.

Suurin osa kaikesta maailman nahasta käsitellään kehitysmaissa ja lähes puolet Aasiassa.
Suurimmat käsittelymaat ovat Kiina (18%), Italia (10%), Korea ja Intia (7% kummatkin) ja Venäjä sekä Brasilia (6% kummatkin). Usein kehitysmaissa on myös löyhemmät ympäristösäädökset. Löyhät säädökset hyödyttävät nahkatuotantoa, jossa erilaiset ympäristönsuojelutoimenpiteet tekevät tuotannosta kalliimpaa.

Kenkätuotanto Suomessa

Suomalaiset ostivat vuonna 2014 noin 18 miljoonaa paria kenkiä. Suurin osa näistä on tuotu muualta, pääosin Aasiasta. Suomeen tuotiin vuonna 2014 noin 20 miljoonaa kenkäparia. Noin puolet kengistä tulee Kiinasta, ja seuraavaksi eniten tuodaan Vietnamista, Saksasta ja Indonesiasta.

Suomessakin valmistetaan edelleen kenkiä noin 2 miljoonaa paria vuodessa.

Kenkien maahantuonti Suomeen 2014 (tuhatta paria). Lähde: Tullin tilastot.

Tämä nettisivu on tuotettu Euroopan unionin taloudellisella tuella. Nettisivun sisältö on yksinomaan Change your shoes -kampanjan kumppanijärjestöjen vastuulla, eikä sitä voida missään tilanteessa pitää Euroopan unionin asemaa kuvastavana.