Suomalaisyritykset saivat puhtaat paperit kenkien kromipitoisuuksien mittauksessa

21.12.2016


Change your shoes -kampanja testasi suomalaisten ja eurooppalaisten nahkajalkineiden kromi(VI)-pitoisuuksia varmistuakseen, noudatetaanko Euroopan unionin alueella kuusiarvoista kromia koskevaa määräystä.  Pistokokeessa yhdestäkään jalkineparista ei löydetty raja-arvon ylittävää määrää kromi(VI):tta. 

Kromi(VI) on myrkyllinen, allergisoiva ja syöpää aiheuttava aine, jota saattaa muodostua nahan käsittelyprosessissa. Oireiden vaarallisuus riippuu altistumisesta. Kuluttajalle kuusiarvoinen kromi voi aiheuttaa iho-oireita. Työntekijöille nahka- ja kenkätehtaissa jatkuva altistuminen saattaa olla huomattavasti vaarallisempaa.  Euroopan unioni on kieltänyt nahkatuotteet, jotka sisältävät kuusiarvoista kromia yli tietyn raja-arvon (3mg/kg). 

“On hieno uutinen, että kuusiarvoista kromia ei teettämässämme pistokokeessa löytynyt. Testin perusteella kuusiarvoisen kromin rajoittaminen lailla on toiminut keinona suojata kuluttajia.  Kenkäalalla tarvitaan kuitenkin läpinäkyvyyttä, jotta voidaan olla varmoja, että myöskään työntekijät eivät ole kärsineet altistumisesta myrkyllisille aineille. Nykyisellään oloja parkitsimoissa ei valvota uskottavasti ”, sanoo Eettisen kaupan puolesta ry:n kampanjakoordinaattori Anna Härri.

Jalkineita testattiin yhteensä 67 paria 26:lta eri yritykseltä. Suomalaisista yrityksistä testissä oli mukana Sievin sekä Keskon ja S-ryhmän omien merkkien kenkiä. Eurooppalaisista yrityksistä testattiin muun muassa Adidaksen, Nilsonin ja El Naturalistan kenkiä. 

Myrkyille kenkää – Eurooppalaisten kenkien kromipitoisuudet -raportti löytyy täältä: http://bit.ly/2hpwtNO

Taustaa kenkä- ja nahkatuotannon ihmisoikeushaasteisiin: puhtaatvaatteet.fi/kengat/julkaisut

Lisätietoa: Anna Härri (anna.harri@eetti.fi, 044 595 0094)

www.puhtaatvaatteet.fi 

Change your shoes -kampanja edistää eettistä kenkien ja nahan tuotantoa. Hankkeessa on 15 eurooppalaista ja 3 aasialaista partnerijärjestöä. Kampanjaa toteuttaa Suomessa Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti).

Euroopan unioni tukee Change your shoes -kampanjaa. Kampanjan julkaisut ja tapahtumat ovat yksinomaan Eettisen kaupan puolesta ry:n vastuulla, eikä niiden voida katsoa edustavan Euroopan Unionin mielipiteitä.