Eetti: Suomalaisilla vaateyrityksillä vielä tehtävää ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi

20.10.2014

Eettisen kaupan puolesta ry:n (Eetti) selvityksen mukaan suomalaisilla vaateyrityksillä on parannettavaa yhteiskuntavastuutyössään. Kaikki tutkitut yritykset hankkivat osan tuotteistaan ihmisoikeusloukkauksille alttiista, niin sanotuista riskimaista. Silti yksikään yritys ei ole sitoutunut maksamaan elämiseen riittävää palkkaa vaatetyöläisille.

Vastuullisia vaatteita? Ihmisoikeudet suomalaisten vaateyritysten tuotannossa -selvityksessä tutkitut yritykset ovat Kesko, L-Fashion Group, Marimekko, Nanso Group, Reima, SOK, Stockmann, Texmoda Fashion Group ja Veljekset Halonen. Selvitys perustuu yritysten omiin vastauksiin.

Selvitys antaa pisteitä yrityksille. Parhaiten pärjäsi Stockmann, joka omistaa myös Seppälän ja Lindexin, ja on muun muassa julkistanut listan käyttämistään tehtaista. Eniten petrattavaa on L-Fashion Groupilla, Texmoda Fashion Groupilla ja Veljekset Halosella.

Yritysten riskimaatuotannon osuus vaihteli huomattavasti, 13 prosentista (Marimekko) lähes sataan prosenttiin (Reima, Stockmann, L-Fashion Group). Globaalissa vaatetuotannossa ihmisoikeusloukkausten riski on suuri; palkat eivät riitä elämiseen, lapsityötä hyväksikäytetään ja työolot ovat joskus vaarallisia.

”Vaikka riskimaista hankkiminen ei ole lähtökohtaisesti ongelma, riski ihmisoikeusloukkauksiin kasvaa hankittaessa muun muassa Bangladeshista tai Kiinasta. Tällöin yrityksen vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia ja valvoa niiden toteutumista korostuu”, sanoo tutkija Outi Moilala, selvityksen toinen kirjoittaja.

Yksikään tutkituista yrityksistä ei ole selvityksen mukaan sitoutunut elämiseen riittävään palkkaan, joka on ihmisoikeus. Palkat riskimaissa eivät lähes koskaan ole elämiseen riittävällä tasolla. YK:n ihmisoikeuksia ja liike-elämää koskevien ns. Ruggien periaatteiden mukaisesti yritysten tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia, vaikka valtiot, joissa ne toimivat, eivät niin tekisikään. Käytännössä useat tuotantomaat eivät pysty takaamaan tai halua taata ihmisoikeuksia.

”Jokaisen tulisi saada työstään oikeudenmukainen korvaus. Suomalaisyritysten tulisi sitoutua julkisesti elämiseen riittävään palkkaan ja tehdä toimenpidesuunnitelmaa siitä, miten tähän päästään”, sanoo Anna Härri, selvityksen toinen kirjoittaja. Ulkomaisista vaateyrityksistä näin ovat Härrin mukaan tehneet esimerkiksi H&M ja Zara.

Ihmisoikeuksien toteutumisen osalta suomalaisyritykset vetoavat pääsääntöisesti
vastuullisuusjärjestelmä BSCI:hin (Business Social Compliance Initiative). Kaikki tutkitut yritykset Veljekset Halosta lukuunottamatta kuuluvat BSCI-vastuullisuusjärjestelmään.

”On hyvä, että yritykset ovat ylipäänsä liittyneet vastuullisuusjärjestelmään. Yritysten keskinäinen järjestelmä ei kuitenkaan takaa kaikkia ihmisoikeuksia, kuten riittävää palkkaa. Järjestelmä keskittyy tehdastarkastuksiin, joissa vaikeasti havaittavat ihmisoikeusloukkaukset saattavat helposti jäädä havaitsematta. Brändiyritysten vastuu jää vähemmälle huomiolle”, sanoo Anna Härri.

Selvityksen mukaan kaikki yritykset ovat valmiita tekemään työtä ihmisoikeuksien eteen, mutta ihmisoikeuksien toteutumiseksi tarvitaan lisää tekoja ja yhteistyötä eri toimijoiden, kuten ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja yritysten kesken.

Lisätietoja: Anna Härri, Eettisen kaupan puolesta ry, 044 595 0094, anna.harri (at) eetti